De reelle kostnadene på forbrukslån

kostnadene-forbrukslan

Et usikret forbrukslån er prosentvis dyrere enn flere andre lånetyper, spesielt sammenlignet med boliglån og lån der banken tar pant i et formuesobjekt. Nøyaktig hvor mye forbrukslånet koster avhenger av flere ting. Bankene opererer selvsagt med ulike betingelser, men den største faktoren ligger i det at alle søknader om forbrukslån bli behandlet hver for seg, inklusive fastsettelse av rentetilbud. To personer kan med andre ord søke om akkurat like stort lån hos samme bank, og få helt ulike betingelser.

Rentebetingelser basert på individuell vurdering

Bankenes vurdering av søkerens kredittverdighet bestemmer ikke bare om de vil yte lånet, men også hva slags renter de kommer til å tilby. Her er det den enkeltes kredittscore som avgjør. Personer med høy kredittscore, som dermed anses som mer kredittverdige, får bedre rentetilbud enn de med lav kredittscore. Faktorene som påvirker din kredittscore er mange, men de viktigste er alderen din, inntekten i forhold til gjelden (betalingsevnen) og betalingshistorikken din. Er du konsekvent sen med å betale regninger, pådrar deg inkassosaker eller rettslige inndrivninger, vil kredittscoren din lide kraftig, og du får vanskeligheter med både å få lån, samt dårligere rentebetingelser på forbrukslån.

Nominelle renter på forbrukslån

Nominelle renter er de rentene som banken oppgir i reklamemateriell. Dette er den årlige prosentsatsen som du betaler for å låne pengene av banken, men uten at alle gebyrer er regnet inn. På forbrukslån fastsettes altså disse etter en individuell kredittvurdering når du søker. Derfor får kanskje naboen din dårligere renter enn deg, selv om banken er den samme, og dere søkte om akkurat like mye penger, med like lang tilbakebetalingstid.

En person med god betalingshistorikk og kredittscore, vil kunne få nominelle renter på et forbrukslån helt nede i mellom 6% og 7%. Dette vil være meget billig tatt i betraktning at banken ikke krever sikkerhet for lånet. En person med ”medium” kredittscore vil kanskje få nominelle renter på i overkant av 10%, mens en som akkurat faller innenfor og får lån, men som har dårlig kredittscore, vil få lånetilbud med dyre renter enn dette.

Effektive renter er de reelle kostnadene

Effektive renter er de nominelle pluss etableringsgebyret og samtlige terminomkostninger. Dette er den prosentsatsen du egentlig betaler til banken som kompensasjon for å få et forbrukslån. De effektive rentene blir dermed lavere jo lengre nedbetalingstid du velger, fordi kostnadene for gebyrene spres på flere måneder. Totalsummen vil uansett øke jo lengre tid det beregnes renter på et forbrukslån. Låner du en lav sum, vil de effektive rentene dermed bli høye (gebyrene vil utgjøre en høyere andel av totalsummen). Med andre ord er det totalkostnadene den dagen du har nedbetalt lånet som du må sammenligne. Laveste totalkostnader betyr det billigste forbrukslånet. Se forøvrig også Lanpadagen.net for info om renter.

Etableringsgebyr og terminomkostninger

Nesten alle lån belastes med et etableringsgebyr, eller et gebyr som har samme funksjon men med et annet navn. Dette er ment for å dekke bankens administrative kostnader for å opprette lånet. Enkelte banker tilbyr forbrukslån uten etableringsgebyr, av forskjellige årsaker. De minste forbrukslånene, eller mer korrekt kalt mikrolån eller smålån, fra banker Ferratum, har ingen etableringsgebyr. Dette betyr ikke at lånet er billig, da slike banker ofte tar mer enn godt nok igjen på høye renter. En annen bank verdt å nevne er Santander Consumer Bank, som tilbyr vanlige forbrukslån på inntil 350 000 kroner. Søker du om forbrukslån på under 75 000 fra denne banken, slipper du gebyret, mens rentebetingelsene blir beregnet som vanlig.

Terminomkostningene på et forbrukslån varierer også alt ettersom hvilken bank du velger. Det vanlige er at gebyret ligger på 45 kroner per månedlig innbetaling. Men, dette avhenger av hvilken måte du mottar fakturaen på. De fleste banker tar et slikt gebyr dersom du mottar papirfaktura, mens stadig flere går bort fra gebyret om du mottar det elektronisk, ved såkalt eFaktura.

Smålån er dyrest

Kostnadene ved et forbrukslån er normalt prosentvis høyest for de minste lånene. Dette er naturlig i og med at den totale verdien av kompensasjonen ikke kan være prosentvis lik det som gjelder for store lån. Derfor ser ofte de effektive rentene ganske drøye ut på lån til for eksempel 5 000 kroner, mens totalkostnadene blir mer spiselige. Likeledes ser prosenttallet mer hyggelig ut dersom du låner flere hundre tusen kroner, men totalkostnadene blir ofte høye, spesielt om du låner over lang tid.

Slik får du lavere kostnader på forbrukslån

Det er primært to ting som gjelder dersom man vil kutte kostnadene på et usikret forbrukslån. Det første er å betale tilbake så snart man kan. Dette gjelder alle former for lån, men prioriteten bør alltid være på det lånet som koster mest. Normalt er det nettopp usikrede lån som har de høyeste rentebetingelsene. Derfor kan det for eksempel lønne seg å ha avdragsfrihet på lån som Studielån, mens man bruker de ekstra midlene til å banke ned lån som er dyrere.

Man kan også forbedre rentebetingelsene direkte på et forbrukslån, ikke bare ved å sammenligne tilbudene.Se også bestforbrukslån.net for tip og info om dette. I og med at rentene fastsettes basert på din kredittscore, er det om å gjøre å sørge for at denne er best mulig. På lengre sikt vil det lønne seg å ikke skifte registrert adresse (Folkeregisteret) for ofte, noe som er en av faktorene. Det er også viktig å unngå å ha eierskap eller styreverv i organisasjoner og selskap som har betalingsvansker, samt holde sin egen økonomiske sti ren for blemmer. Det siste fordrer at man unngår inkassosaker, har lav eller ingen gjeld til kredittselskaper, betaler regninger i tide og viser bankene at man ellers har orden på økonomien.

Kilder:

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2008/11/17/77725/hva-koster-et-lan

https://www.danskebank.no/nb-no/Privat/Laan/boliglaan/Pages/andre-kostnader-ved-lan.aspx

http://www.forbrukslånsiden.com